Befolkningsökning, Västernorrlands län

Västernorrlands län omfattar 21 548 kvadratkilometer landyta och har 244 554 invånare. Värdet för befolkningsökning är det näst lägsta i landet med −0,6 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.