Invånare i länet, Västernorrlands län

Västernorrlands län är till landytan det 6:e största länet i landet. Västernorrlands län består av 7 kommuner och har en landareal på 21 685 kvadratkilometer, vilket är ungefär 5 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Härnösand.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.