Företagens lönsamhet, Västerbottens län

Västerbottens län omfattar 54 664 kvadratkilometer landyta och har 276 295 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 12,9 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.