Andel förtidspensionärer, Västerbottens län

Västerbottens län omfattar 54 664 kvadratkilometer landyta och har 273 192 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,0 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.