Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Västerbottens län

Västerbottens län omfattar 54 664 kvadratkilometer landyta och har 273 192 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det lägsta i landet med 6,4 procent (2020).

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.