Andel företagare, Västerbottens län

Västerbottens län omfattar 54 664 kvadratkilometer landyta och har 276 295 invånare. Värdet för andel företagare är det lägsta i landet med 4,9 procent (2021).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.