Förvärvsfrekvens, Västerbottens län

Västerbottens län omfattar 54 664 kvadratkilometer landyta och har 273 192 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 80,6 procent (2019).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.