Sysselsättningsgrad, Västerbottens län

Västerbottens län omfattar 54 664 kvadratkilometer landyta och har 276 295 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,9 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.