Andel högutbildade, Västerbottens län

Västerbottens län omfattar 54 664 kvadratkilometer landyta och har 276 295 invånare. Värdet för andel högutbildade är det tredje högsta i landet med 31,8 procent (2022).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.