Befolkningsökning, Västerbottens län

Västerbottens län omfattar 54 664 kvadratkilometer landyta och har 273 192 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 1,8 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.