Invånare i länet, Västerbottens län

Västerbottens län omfattar 54 664 kvadratkilometer landyta och har 273 192 invånare. Antalet invånare i länet är det i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.