Invånare i länet, Västerbottens län

Västerbottens län är till landytan det näst största länet i landet. Länet består av 15 kommuner och har en landareal på 55 190 kvadratkilometer, vilket är ungefär 13 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Umeå.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.