Anställda i länet, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 196 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 9 875 antal årsarbetande (år 2022).

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.