Andel förtidspensionärer, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 976 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjätte högsta i landet med 4,6 procent (2022).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.