Andel förtidspensionärer, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 196 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjätte högsta i landet med 4,8 procent (2021).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.