Andel förtidspensionärer, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 282 885 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 5,0 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.