Nyföretagande, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 976 invånare. Värdet för nyföretagande är det näst lägsta i landet med 9,1 per 1 000 inv, 16-64 år (2022).

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.