Nyföretagande, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 282 885 invånare. Värdet för nyföretagande är det tredje lägsta i landet med 8,2 per 1 000 inv, 16-64 år (2019).

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.