Andel företagare, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 976 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 8,9 procent (2022).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.