Sysselsättningsgrad, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 976 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 80,8 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.