Andel högutbildade, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 196 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 23,6 procent (2021).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.