Andel högutbildade, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 282 885 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 22,9 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.