Medianinkomst, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 976 invånare. Värdet för medianinkomst är det femte lägsta i landet med 294 787 kronor (2021).

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.