Medianinkomst, Värmlands län

Värmlands län är till landytan det 8:e största länet i landet. Länet består av 16 kommuner och har en landareal på 17 591 kvadratkilometer, vilket är ungefär 4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlstad.

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2017 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.