Befolkningsökning, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 976 invånare. Värdet för befolkningsökning är det sjätte lägsta i landet med 0,6 procent, treårsbasis (2019-2022).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.