Befolkningsökning, Värmlands län

Värmlands län är till landytan det 8:e största länet i landet. Länet består av 16 kommuner och har en landareal på 17 591 kvadratkilometer, vilket är ungefär 4 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Karlstad.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.