Befolkningsökning, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 282 885 invånare. Värdet för befolkningsökning är det sjätte lägsta i landet med 0,9 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.