Medelålder, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 976 invånare. Värdet för medelålder är det sjätte högsta i landet med 44,1 år (2022).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.