Medelålder, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 283 196 invånare. Värdet för medelålder är det sjätte högsta i landet med 43,9 år (2021).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.