Medelålder, Värmlands län

Värmlands län omfattar 17 519 kvadratkilometer landyta och har 282 885 invånare. Värdet för medelålder är det sjätte högsta i landet med 43,8 år (2020).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.