Företagens lönsamhet, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 400 682 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 13,0 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.