Andel förtidspensionärer, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 388 394 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det näst lägsta i landet med 3,3 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.