Andel förtidspensionärer, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 400 682 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det näst lägsta i landet med 3,0 procent (2022).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.