Nyföretagande, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 388 394 invånare. Värdet för nyföretagande är nära genomsnittet med 9,8 per 1 000 inv, 16-64 år (2019).

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.