Andel företagare, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 400 682 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 8,4 procent (2022).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.