Sysselsättningsgrad, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 400 682 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det tredje lägsta i landet med 79,4 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.