Förvärvsfrekvens, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 388 394 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 79,1 procent (2019).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.