Andel högutbildade, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 388 394 invånare. Värdet för andel högutbildade är det näst högsta i landet med 33,8 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.