Medianinkomst, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 400 682 invånare. Värdet för medianinkomst är det sjätte högsta i landet med 312 259 kronor (2021).

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.