Befolkningsökning, Uppsala län

Uppsala län omfattar 8 189 kvadratkilometer landyta och har 400 682 invånare. Värdet för befolkningsökning är det högsta i landet med 4,4 procent, treårsbasis (2019-2022).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.