Befolkningsökning, Uppsala län

Uppsala län är till landytan det 15:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 8 208 kvadratkilometer, vilket är 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Uppsala.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.