Företagens lönsamhet, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 440 027 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det lägsta i landet med 11,6 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.