Invånare i länet, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 440 027 invånare. Antalet invånare i länet är det högsta i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.