Största privata arbetsgivare, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 440 027 invånare. SCANIA CV AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 16 425 anställda (år 2024) den näst största sådana bland landets län.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.