Andel förtidspensionärer, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 391 990 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det lägsta i landet med 2,8 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.