Andel företagare, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 391 990 invånare. Värdet för andel företagare är det tredje högsta i landet med 7,3 procent (2018).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.