Sysselsättningsgrad, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 440 027 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,1 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.