Andel högutbildade, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 391 990 invånare. Värdet för andel högutbildade är det högsta i landet med 36,4 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.