Skattesats, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 440 027 invånare. Värdet för skattesats är det lägsta i landet med 30,83 procent (2024).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.