Befolkningsökning, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 440 027 invånare. Värdet för befolkningsökning är det fjärde högsta i landet med 2,6 procent, treårsbasis (2019-2022).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.