Befolkningsökning, Stockholms län

Stockholms län är till landytan det 16:e största länet i landet. Länet består av 26 kommuner och har en landareal på 6 519 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Stockholm.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.