Medelålder, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 440 027 invånare. Värdet för medelålder är det lägsta i landet med 39,9 år (2022).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.