Medelålder, Stockholms län

Stockholms län omfattar 6 514 kvadratkilometer landyta och har 2 391 990 invånare. Värdet för medelålder är det lägsta i landet med 39,5 år (2020).

Medelålder på befolkningen boende i länet den 31 december varje år.