Invånare i länet, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 302 566 invånare. Antalet invånare i länet är det nionde högsta i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.