Anställda i länet, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 299 401 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 7 695 antal årsarbetande (år 2020).

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.