Andel förtidspensionärer, Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 302 566 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,6 procent (2023).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.