Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Södermanlands län

Södermanlands län omfattar 6 072 kvadratkilometer landyta och har 302 566 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det högsta i landet med 8,5 procent (2023).

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.